smart move

Gör smarta saker med oss

Smart Move är vårt samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i Örebroregionen. Initiativet drivs av Business Region Örebro och Örebrokompaniet i nära samarbete med Handelskammaren i Mälardalen samt Örebro universitetet.

Vill du vara med och dela med dig av vår plats så är du välkommen in på
toolbox.thesmartmove.se
Vill du veta mer om hur du kan använda materialet, kontakta oss.

Gör kampanjer med oss!

Under 2021-2023 kommer vi genomföra ett antal kommunkampanjer tillsammans med näringslivet. Vill du veta mer, kontakta oss!

Jenny Johansson

Jenny Johansson

Projektledare
jenny.f.johansson@orebro.se
Business Region Örebro

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen. Därför är det värdefullt för oss att få veta om eventuella brister så att dessa kan åtgärdas. Hittar du något som kan förbättras så skicka gärna in information om detta till jenny.f.johansson@orebro.se