smart move

Flytta till Örebro

Gör smarta saker med oss

Smart Move är vårt samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i Örebroregionen. Initiativet drivs av Business Region Örebro och Örebrokompaniet i nära samarbete med Handelskammaren i Mälardalen, Region Örebro län och Örebro universitetet.

Toolbox

Vill du vara med och dela med dig av vår plats så är du välkommen in på: toolbox.thesmartmove.se
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan använda materialet eller vill du göra kampanjer med oss.

Jenny Johansson jenny.f.johansson@orebro.se
Clara Tortellini clara.tortellini@orebro.se

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen. Därför är det värdefullt för oss att få veta om eventuella brister så att dessa kan åtgärdas. Hittar du något som kan förbättras så skicka gärna in information om detta till smartmove@orebro.se