Vildmark i Örebro

Vildmark för mig, nöjespark för dig

Ingenstans häromkring finns ett större vildmarksområde utan vägar än i det nordliga naturreservatet Kindla med sina över 900 hektar. Här hittar du ett fåtal vandringsleder som försiktigt letar sig fram genom den 120 år gamla orörda skogen, men stora delar av det här området får du helt enkelt upptäcka på egen hand med hjälp av karta och kompass. Om du kommer ut på andra sidan med gas kvar i stormköket och vill upptäcka ännu mer urskog åker du vidare till Naturreservatet Murstensdalen.

”Möter man en björn ska man tala lugnt, inte skrika!”

Det här är det näst största och mest vildmarksartade av våra naturreservat. Här breder sig en tyst och orörd vildmark ut sig med djupa raviner, högplatåer med gammelskog, stråk av myrar, tjärnar och sjöar. Murstensdalen är ett väglöst land (dock ej laglöst, puh!) som du oftast får ha alldeles för dig själv. Gör om det 55 minuter från innerstan om du kan. Nej precis, det kan nästan ingen av Sveriges 10 största städer.