Smart Move

Örebro universitet

Sveriges modernaste universitet!

Att vi har Sveriges modernaste läkarutbildning bredvid Sveriges bästa sjukhus och mer än 50 forskare som fokuserar på artificiell intelligens har gjort Örebro universitet allt mer populärt både bland sökande och i ranking över världens främsta universitet. Ser man på vetenskaplig kvalitet återfinns universitetet på tredje plats i Sverige efter Karolinska institutet och Göteborgs universitet.

Är man rädd för blod eller skräms av datorer som tänker själva och inte vill bli überläkare eller datasnille så kan man plugga till psykolog, jurist eller civilingenjör. Örebro universitetet har dessutom en stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap.

”Medelåldern i Örebro är lägre än i övriga landet!”

Den stigande populariteten har också bidragit till att medelåldern i Örebro är lägre än i övriga landet. Dessutom sjunker medelåldern stadigt, till skillnad mot riket i sin helhet där medelåldern bara blir högre och högre. Den största befolkningsgruppen i Örebro är 20–24 år, som du förstår finns det bra förutsättningar för ett smart och bra studentliv.