Smart Move

Tänk att det ska vara så förbannat svårt!

Alla undersökningar visar att en plats som växer attraherar fler välutbildade talanger om man uppfyller vissa grundkrav. Många av kraven är enkla – det kan handla om att det finns många arbetsgivare, att det finns dagisplatser och att man kan hitta ett fint hus eller en trevlig lägenhet att bo i. Sen finns ett krav som borde vara enkelt år 2023 men inte är det.

Om en plats ska kännas attraktiv så visar alla undersökningar att det ska finnas ett öppet socialt klimat. Frågor som jämställdhet, mångfald och rätten att älska vem man vill står högt på listan. Och det känns ju mer än rimligt. Samtidigt känns det märkligt att det år 2023 fortfarande inte är lika självklart som rinnande vatten.

Om Örebroregionen är bättre än andra platser på området säger vi inget om, men det finns de som försöker få till förändring. Så låt oss ta tillfället i akt att hylla några personer som jobbar på det.

Malin Pandikow
Örebrostudenten Malin är en av tio nominerade till Microsofts årliga utmärkelse Årets tech-tjej. Under universitetsåren har hon varit med och startat FemTek, ett nätverk som jobbar för ökad jämställdhet både på ingenjörsprogrammen vid Örebro universitet och i teknikbranschen i stort. Malin vill visa unga tjejer och andra som inte är så representerade idag vilka möjligheter det finns med teknikbranschen.

Hela Transfer Galaxy
Transfer Galaxy grundades 2014 av bröderna Ali och Yosef Mohamed samt Khalid Qassim, Abdirahman Ahmed och Mustafa Osman. Tanken var att underlätta och göra det billigare för alla som vill skicka pengar till släkt och vänner i Afrika och Asien. Några år senare så har över tre miljarder kronor skickats till vänner och familjemedlemmar över hela världen. En överföring i taget ser de till att fler av oss får en chans när vi behöver den. Transfer Galaxy försöker göra världen mer rättvis. Ett litet steg i taget.

Gay Power Club
Den 15 maj 1971 i Örebro hölls Sveriges första pride-demonstration. Den anordnades av den politiska föreningen Gay Power Club och ett av kraven var ”att två av samma kön skall få gifta sig med varandra”. Ett femtontal modiga personer medverkade. Gay Power Club har beskrivits som den vid tiden mest aktiva gruppen för Gay Liberation i Sverige. Tio år senare, 1981, blev föreningen även formellt sett en lokalavdelning inom RFSL.