PK i Örebro

Tänk att det ska vara så förbannat svårt!

Få vill flytta till en plats som är inskränkt. Typ alla undersökningar visar att jämlikhet och mångfald står högt på kravlistan för potentiella flyttfåglar. Och det är ju mer än rimligt. Samtidigt känns det märkligt att social rättvisa fortfarande inte är lika självklart som rinnande vatten.

Om Örebroregionen är bättre än andra platser vet vi inget om. Men vi vet att vårt universitet driver genusforskning i toppklass, att Sveriges andra kvinnohus öppnade dörrarna i Örebro och att föreningen Gay Power Club arrangerade Sveriges första Pride-tåg här. Vi har alltså massor av eldsjälar i staden, som alla kämpar för att göra världen bättre. Här vill vi passa på att lyfta några exempel.

Klass– och kunskapsresor med Linje 14

Ungdomar med lågutbildade föräldrar får sämre betyg och en svårare skolgång. Linje 14 är en satsning där studenter på Örebro Universitet erbjuder studiestöd till högstadieelever som inte kan få plugghjälp hemma. I över 20 år har de motiverat och inspirerat ungdomar till att plugga – och plugga vidare. Per år arrangerar de över 500 aktiviteter med runt 5000 högstadieelever, främst i socioekonomiskt utsatta områden.

Från krigets Ukraina till jobb i Karlskoga

Över 3400 personer som flytt kriget i Ukraina är arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingen. I Karlskoga har Örebro Stadsmission och Ukrainian Support in Karlskoga därför startat ett coachande lotsprojekt ihop. Genom att matcha deltagarna med passande praktikplatser får de arbetsträning, ett socialt sammanhang och får träna på vardagssvenska. Sedan januari 2023 har projektet redan lett till fasta anställningar.

Europas huvudstad för teckenspråk

Hela 25 procent av Sveriges 10 000 döva bor i Örebro. Inte så konstigt, när vi faktiskt är Europas teckenspråkshuvudstad.

Här finns både grundskola och Sveriges riksgymnasieskola för döva och hörselskadade, där teckenspråk är förstaspråk. Utanför skoltid kan barn och ungdomar ha skoj på fritidsgården Fritte, där alla handledare har teckenspråk som förstaspråk.

Dessutom huserar Europeiskt teckenspråkcenter här, en ideell förening som driver mastodontprojektet ”Spread the sign” i över 35 länder. Sedan 2006 har föreningen dokumenterat fler än 500 000 videor på teckenspråk, och har som mål att dokumentera alla teckenspråk världen över. Inte konstigt att de vunnit massor av utmärkelser, bland annat två av självaste EU-kommissionen.

För allas rätt att vara och älska vem man vill

RSFL har massor av separatistiska aktiviteter och projekt för hbtqi-personer i Örebro. Exempelvis arrangerar de samtalsträffar för att ge ungdomar en trygg gemenskap, och håller seniorträffar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre hbtqi-personer.

 

Kvinnokamp och systerskap

Inte alla hjältar bär kappor. Skulle de göra det hade de ideella föreningarna Terrafem, Kvinnohuset Örebro och QvinnoQulan haft meterlånga draperier efter sig. Alla stöttar kvinnor som lever – eller levt under – mäns våld mot kvinnor, övergrepp eller hedersrelaterat förtryck.

Kvinnohuset i Örebro erbjuder hjälp med professionellt samtalsstöd och skyddade boenden för utsatta och anhöriga, och håller föreläsningar om mäns våld mot kvinnor.

Terrafem erbjuder, precis som Kvinnohuset, skyddat boende. De fokuserar främst på våld och förtryck i en multikulturell kontext. Därför erbjuder de tolk och gratis juristjour där inga frågor är för små eller stora.

Kvinnojouren Maggan i Karlskoga och Degerfors är en kvinnoförening som arbetar emot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. De driver skyddat boende, öppen stödverksamhet och informationsspridning inom området.

QvinnoQulan stöttar utsatta kvinnor med individuella samtal och stödgrupper. Förutom att hjälpa brottsoffer till våld, hjälper de kvinnor som lider av missbruk, eller är anhöriga till missbrukare. De arrangerar också kreativa träffar för att bryta isolering och ensamhet.

Pridehistoria med Gay Power Club

Den 15 maj 1971 i Örebro hölls Sveriges första pride-demonstration. Den anordnades av den politiska föreningen Gay Power Club och ett av kraven var ”att två av samma kön skall få gifta sig med varandra”. Ett femtontal modiga personer medverkade.

Gay Power Club har beskrivits som den vid tiden mest aktiva gruppen för Gay Liberation i Sverige. Tio år senare, 1981, blev föreningen även formellt sett en lokalavdelning inom RFSL. På senare tid har de fått en uppföljare: Gay Power Club 2, som ska föra Örebros starka hbtqi-historia vidare.